Historie farnosti

Z historie kostela svatého Vojtěcha
1869

- zásluhou průmyslníka Vojtěcha -Adalberta- Lanny, byla uprostřed obce Čtyři Dvory postavena malá kaple

1930

- pozemek pro kostel darovaly sestry Boromejky, které na tom místě měly hospodářské stavení

1934

- Projekt vypracoval Ing. Arch. Jaroslav Čermák z Prahy, vedením stavby byl pověřen František Stašek, stavitel z Českých Budějovic

- zásluhu na postavení kostela měl hlavně otec biskup Šimon Bárta a prelát

Dr. Antonín Melka

- nesmí se zapomenout na obětavou farnici Barboru Proškovou, která neúnavně jezdila po

okolí a sbírala příspěvky na plánovanou stavbu

1938

- prelát Melka posvětil základní kámen

- stavba utěšeně rostla, pracovalo se často i v noci

svatostánek zhotovil pasíř Grünfeld sochy nad oltářem sochař Josef Vítek sochu sv. Josefa řezbář Jindřich Wiengluš

1939

- 19.března zde byla Antonínem Melkou sloužena první mše svatá

- A znovu třeba připomenout Barboru Proškovou, která měla velkou zásluhu na tom , že byly

pro kostel zakoupeny zvony. Zvony byly vyrobeny v brněnské zvonárně Manouškově

- 23.července zde byly kanovníkem Bendou posvěceny dva zvony, Antonín 600kg a Vojtěch 900kg. Náklady na postavení fary byly 281 208Kč

- do ještě nevyschlé stavby se nastěhovali františkáni

1942

- v červenci byly Němci odebrány zvony – na válečné účely (2.světová válka)

1947

- v říjnu byl kostel posvěcen novým českobudějovickým biskupem Dr. Josefem Hlouchem

- 7 let byly Budějovice bez biskupa

- vystaveny ostatky sv. Vojtěcha

1950

- v dubnu byli františkáni násilím vyhnáni z kláštera

1950-1990

- v kostele působili budějovičtí kaplani 1990

- 4.července přišli do Čtyř Dvorů salesiáni

- biskup Miloslav Vlk zřídil na levém břehu Vltavy farnost sv. Vojtěcha

1991

- Salesiáni uspořádali pouť farníků – Lurdy, La saletta, Turin, Avignon, Taizé

1992

- farnost navštívil nový biskup Antonín Liška

1993

- z Pernerovy dílny v Pasově byly přivezeny dva nové zvony: Sv. Trojice a Sv. Vojtěch

1994

- ostatky sv. Václava putovaly po České zemi a navštívily také náš kostel

1995

- kostel navštívil sochař Vítek, který pro kostel před 60 roky vyrobil sochy

1996

- další návštěva budějovického biskupa Antonína Lišky

- provedeno malování kostela a úprava dle nových liturgických předpisů

1997

- ostatky sv. Vojtěcha podruhé v našem kostele

- exkurze do studia Radia Proglas v Brně

- byl posvěcen nově přistavěný dům salesiánů

- oslavili jsme 50 let od biskupského svěcení kostela

- dostali jsme do kostela nové varhany

1998

- 25.dubna byl na vrcholku Kleti vztyčen kříž

- kardinál Vlk a biskup Liška s námi na Kleti

- Navštívil nás misionář Jan Med. Vyprávěl o tom, jak se dělají salesiánské misie v Indii

1999

- Kostelem víří bubny. Navštívila nás černošská skupina Samgo Mezamo.

- bývalý misionář z Afriky, P. Zdeněk Čížkovský, vyprávěl v našem kostele o svém bývalém působišti

- Skladatel Petr Eben napsal do kroniky: “Milí farníci. Děkuji za to, že s odvahou nacvičujete mé ordinarium!“

2002

- v lednu nás poprvé navštívil otec biskup Jiří Paďour

- ředitel Radia Proglas, P. Holík, se svými spolupracovníky navštívil náš kostel. Vyprávěl o práci rozhlasové stanice.

Seznam kněží a řeholníků, kteří zde při kostele působili:

P. Dr. Antonín Melka, organizátor stavby (do roku 1939)

P. Celsus Letávka, františkán – qardián (1939-1949)

P. Josef Kalabis, františkán (1949-13.4.1950)

P. Vladimír Řechka, františkán (1949-13.4.1950)

Bratr Leonard Bucháček, františkán – kuchař (1939-1950)

Bratr Matěj Angel Krůžela, františkán – kostelník (1939-1950)

P. Václav Peřt, františkán (13.4.1950-1.7.1950)

P. Jaroslav Gottfried, petrin (1.7.1950-1.9.1950)

P. Dr. Antonín Melka (1.9.1950-12.11.1950)

P. Dr. Josef Šídlo, prof. teologie (20.11.1950-30.10.1952)- v sakristii zatčen a dlouho vězněn

P. Alois Lazecký, bývalý misionář (1.11.1952-30.4.1961)

P. Dr. Bohumil Douša, prof. teologie (1.5.1961-20.2.1983) -zemřel 21.4.1989

P. Adolf Kubeš, kancléř (1.3.1983-4.7.1990)

P. Michal Martínek, SDB – farář (4.7.1990-1.9.1992)

P. Ivo Valášek, SDB – kaplan (4.7.1990-14.3.1993)

P. Ing. Jaroslav Kuchař, SDB – učil na fakultě (v roce 1993 do Prahy)

P. Ing. Zdeněk Demel, SDB – učí na fakultě

P. Miroslav Dibelka, SDB – farář (1.9.1992-2.10.1994)

P. Petr Košák, SDB – kaplan (listopad 1994- září 1995)

P. Ladislav Kozubík, SDB – farář (2.10.1994-31.8.1999)

P. Ing. Tomáš Rádl, SDB – ředitel Salesiánského střediska mládeže (od 1.8.1995)

P. Bohuslav Richter, SDB – kaplan (1.7.1996-4.8.2002)

P. Dr. Jindřich Šrajer, SDB – učí na fakultě (od 1.9.1998)

P. Petr Piler, SDB – farář (od 1.9.1999)

P. Petr Matula, SDB – kaplan (1.8.2002-31.8.2005)

Bratr Oldřich Kaprál, SDB (do roku 2005)

Bratr Ing. Jiří Zezula, SDB Bratr Pavel Andrle, SDB

P. Milan Mihulec, SDB (od 1.9.2005)

P. František Ptáček, SDB (od 1.9.2009)

P. Petr Košák, SDB (od 1.9.2012)

P. Vít Dlapka, SDB (od 1.9.2013)